λογότυπο ιπποκράτη

Frailty in Cardiology

Η συνεργασία πολλών Ευρωπαϊκών Επιστημονικών Εταιρειών πάνω σε ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο – την ευπάθεια (frailty) σε καρδιολογικούς ασθενείς – κάνει ελκυστικό το κείμενο συναίνεσης μιας και ο ΓΟΙ διαχειρίζεται καθημερινά ικανό αριθμό τέτοιων περιπτώσεων. Στην επισυναπτόμενη δημοσίευση μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες, για τον ορισμό αλλά και την εφαρμογή του όρου Frailty Cardiology στην […]

Frailty in Cardiology Read More »