λογότυπο ιπποκράτη

Δελτίο Τύπου – Κάλυψη Θέσης Επιμελητή Α’ Γ./Οι. Ιατρικής ή Παθολογίας

Προκήρυξη θέσης Επιμελητή Α’ Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής στο ΚΥ Δ. Φραγκιστας Διαβιβάζεται το παρακάτω Δελτίο Τύπου του Κ.Υ Δυτ. Φραγκίστας για “Παροχή Οικονομικών Κινήτρων σε Μόνιμους Ιατρούς Ε.Σ.Υ Ειδικότητας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας – Προκύρυξη Θέσης Επιμελητή Α’ Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας” για το Κ.Υ Δυτ. Φραγκίστας. Επισυνάπτονται οι σχετικές Αποφασεις παροχής κινήτρων από τον Δήμο Αγράφων και […]

Δελτίο Τύπου – Κάλυψη Θέσης Επιμελητή Α’ Γ./Οι. Ιατρικής ή Παθολογίας Read More »