ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος
Ε.Γ.Ο.Ι.Ε

Διοικητικό Συμβούλιο

Δημήτριος Καρανάσιος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Νικόλαος Παπανικολάου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθανάσιος Συμεωνίδης

ΓενικΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χρήστος Χατζής

ΤΑΜΙΑΣ

Αθηνά Καρπουζή

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Δήμου

ΜΕΛΟΣ

Σπυρίδων Κλίνης

ΜΕΛΟΣ

Μαρία Στεφανίδου

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝη

Γεράσιμος Φωτιάδης

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕνοσ