ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος
Ε.Γ.Ο.Ι.Ε

Ε.Γ.Ο.Ι.Ε ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος

Βασικές Αξίες της Εταιρείας είναι:
  • Η Μελέτη και Προώθηση των Υψηλοτέρων Προτύπων Φροντίδας του Ασθενούς,
  • Η Έρευνα στην Εκπαίδευση καθώς και,
  • Η Αξιολόγηση και Πιστοποίηση του Έργου του Γενικού/Οικογενειακού Ιατρού.
Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ’ έχει διαμορφώσει ένα πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης προκειμένου να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Γ/Ο.Ι σε όλη την χώρα. Μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος η ‘ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ’ περιέλαβε μία εκπαιδευτική δραστηριότητα για τη διαχείριση του ασθενούς που πάσχει από ΧΑΠ.

Ποιοι Είμαστε

Ε.Γ.Ο.Ι.Ε ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Διοικητικό Συμβούλιο

Ε.Γ.Ο.Ι.Ε ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Λοιπές Επιτροπές

Ε.Γ.Ο.Ι.Ε ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Καταστατικό