ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος
Ε.Γ.Ο.Ι.Ε

Νομοθετικά Νέα.

Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση – “Πιστοποιητικό Ιατρού Σωματικής Ικανότητας και Καταλληλόλητας Ενδιαφερομένου να Φέρει Όπλο”

Για τη χορήγηση άδεια, είναι απαραίτητο πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας Ψυχιάτρου, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου, καθώς και πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας Παθολόγου ή Νευρολόγου

περισσοτερα

Categories