ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Εταιρεία Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής Ελλάδος
Ε.Γ.Ο.Ι.Ε

λογότυπο ιπποκράτη

Δελτίο Τύπου – Κάλυψη Θέσης Επιμελητή Α’ Γ./Οι. Ιατρικής ή Παθολογίας

Προκήρυξη θέσης Επιμελητή Α' Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής στο ΚΥ Δ. Φραγκιστας

Διαβιβάζεται το παρακάτω Δελτίο Τύπου του Κ.Υ Δυτ. Φραγκίστας για “Παροχή Οικονομικών Κινήτρων σε Μόνιμους Ιατρούς Ε.Σ.Υ Ειδικότητας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας – Προκύρυξη Θέσης Επιμελητή Α’ Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Παθολογίας” για το Κ.Υ Δυτ. Φραγκίστας.
 
Επισυνάπτονται οι σχετικές Αποφασεις παροχής κινήτρων από τον Δήμο Αγράφων και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας-Π.Ε. Ευρυτανίας

Δελτίο Τύπου:

Προκύρυξη Θέσης Ιατρού Κ.Υ - Επιδόματα, Κίνητρα

Απόφαση Επιτροπής:

Κίνητρα Μόνιμων Ιατρών

Απόφαση Περιφερικού Συμβουλίου:

Κίνητρα Μόνιμων Ιατρών

Share this post

Share on facebook
Share on email