Ε.Γ.Ο.Ι.Ε ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ
Previous
Next

Ιπποκράτειες Ημέρες

Στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης , ο “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ” διοργανώνει Ημερίδες, με σκοπό την συνεχή Ενημέρωση και Ενδυνάμωση των Γενικών/Οικογενειακών Ιατρών.

Ιπποκράτεια Σχολεία

Ο “ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ” προτάσσει ως κύριο εργαλείο την εκπαίδευση και κατάρτιση των Γ/ΟΙ στοχεύοντας στην μετάδοση της πιο επικαιροποιημένης γνώσης.

Τα Ιπποκράτεια Σχολεία αποτελούν βασικό εργαλείο στη προσπάθεια αυτή.

Πανελλήνια Συνέδρια

Τα Πανελλήνια Συνέδρια του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ προάγουν συνεργασία για την ανάπτυξη και την ανάδειξη τόσο της ειδικότητάς μας όσο και της ΠΦΥ. Πιστεύουμε ακράδαντα πως μόνον ένα καλά οργανωμένο και σχεδιασμένο υποσύστημα ΠΦΥ, μπορεί να στηρίξει ένα αποδοτικό σύστημα υγείας. 

Συνδεθείτε μαζί μας